Soru Hazırlama Eylem Kararı -2019                           

Mesai Saati Dışı Görevler Eylem Kararı - 2019              

Birden Fazla Nöbet Görevi Eylem Kararı - 2019

-MYK Kararı -MYK Kararı -MYK Kararı
-Üst Sayı -Üst Yazı -Üst Yazı
-Dilekçe Örneği -Dilekçe Örneği -Üyelerimiz için Dilekçe Örneği
   

-Üyemiz Olmayan Eğitim Emekçileri için Dilekçe Örneği

    -Dilekçeye Cevap Gelirse

 

 

   

PDR Nöbet Görevi Eylem Kararı -2019

Servis Taşımacılığı Eylem Kararı - 2019

Kılık-Kıyafet Kararı - 2019

-MYK Kararı -MYK Kararı -MYK Kararı
-Üst Yazı -Üst Yazı -Üst Yazı
-Dilekçe Örneği -Dilekçe Örneği  
-Dilekçeye Cevap Gelirse -Dilekçeye Cevap Gelirse  
     

 

 

   

Öz Değerlendirme Eylem Kararı - 2019

Koçluk Ev Ziyaretleri Eylem Kararı - 2019

Öğle Arası Nöbet Eylem Kararı -2019

-MYK Kararı -MYK Kararı -MYK Kararı
-Üst Yazı -Üst Yazı -Dilekçe Örneği
-Dilekçe Örneği -Dilekçe Örneği  
     

 

 

 

   
Belleticilik Eylem Kararı - 2019    
-MYK Kararı    
-Üst Yazı    
-Dilekçe Örneği    
-Dilekçeye Cevap Gelirse