Okullar Halkın Malıdır, Satılamaz 23.01.2018

Milli Eğitim, her geçen gün hızla özelleşmektedir. Anayasamızda yer alan parasız ve kamusal eğitim ilkesinden her geçen gün uzaklaşılmaktadır. Bu politikalar, öğrencilerimizi, velilerimizi kısaca halkımızı yoksullaştırmaktadır.

Eğitim sistemimizdeki birçok noktada, eğitimin basamaklarında devletin sorumluluğunun azaldığını, teşviklerle özel hizmet alımlarının ve özelleşmelerin yolunun açıldığını görüyoruz. AKP iktidarı, devletin kendi okullarında teşvik vermemekte, adaletli olarak ödenek ayırmamaktadır.

Bu yetersizlikler içerisinde okullarımız eğitim öğretim gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Bu durum, sermaye ve rant sektörünü de iştahlandırmış, devletten aldıkları teşviklerle, devletin oluşturduğu boşluğu kullanarak servetlerine servet katmışlardır. Bir kesim sürekli kazanırken halkın büyük çoğunluğu, devlet bütçesinin zayıflatılması nedeniyle yoksullaşmıştır.

Bu uygulamanın somut örneklerinden biri de İlimiz Honaz ilçesinde yaşanmaktadır. 75. Yıl MTAL’nin peşkeş çekilerek, Organize Sanayi Bölgesi yönetimine devredildiğini öğrendik. Özel girişimcilerimizin okul işletme düşünceleri kendilerini bağlar. Ancak burada, halkın malı olan bir okulumuzun satılması sonucu bu işlemin yapılması kabul edilemez. İkili eğitim uygulamasından vazgeçmek, tekli eğitime geçmek isteyen, her geçen gün yeni okullar açmak isteyen Milli Eğitim Bakanlığının bu okul devrine onay vermesi de ayrı bir skandaldır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bu okul devrini onaylamaması bizi mutlu eden olumlu bir ayrıntıdır. Şu anda okula birçok yatırımın ve araç gereç desteğinin yapıldığını öğrendik. Bu destekler şimdiye kadar neden yapılmadı? Yıllardır OSB içinde olan okulumuzdaki öğrenci sayısı neden azaldı? Öğrencilerimize teknik eğitim desteği neden verilmedi?

2012 yılında Bakanlığın yaptığı bir protokolle, Organize Sanayi Bölgeleri sınırları kapsamında bulunan mesleki eğitim kurumlarının OSB yönetimlerine devredilmesi gündeme geldi ve teşvik kapsamına alındı.

Soruyoruz, yarın bir gün başka girişimciler biz şu okulu alacağız, bu okulu işleteceğiz derse onlara da onay verecek misiniz? Buradaki öğretmenlerimizin il ve ilçe emrine alınması neyi çözecek? Norm güvenceleri ne olacak? Öğrencilerimiz hangi öğretmenler tarafından eğitilecek? Kalifiye ve nitelikli ara eleman yetiştirmek için okullarımızın satılması mı gerekiyor?

Soruyoruz, MEB ne iş yapar?